Kontakt

STENDA sp. z o.o. 
ul. Modlińska 190
03-119 Warszawa
NIP:  524-23-96-814
Wysokość kapitału Zakładowego 100 000,00 zł

Sekretariat: 
tel. 22 5103604, fax. 022 5103605
e-mail: biuro@stenda.com.pl 
Godziny pracy biura: 9.00 – 16.00